Andelsboligforening

'Bofællesskabet Blangstedgård' er en privat andelsboligforening, der består af 22 andelsboliger. Foreningen har en generalforsamling som højeste myndighed, som naturligvis er underlagt foreningens vedtægter.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der bliver valgt på den årlige generalforsamling:

  • Formand Morten Jacobsen
  • Næstformand Nanna Ziegler
  • Kasserer Axel Skytthe
  • Medlem Lisbeth Hartung
  • Medlem Esther Bluhm

Det er bestyrelsens opgave at repræsentere foreningen, dvs. at den skal sørge for at vedtægterne overholdes og at nye andelshavere godkendes.

Foreningens vedtægter
Den seneste udgave af vores vedtægter kan downloades her:

Fællesmøder
Foruden bestyrelsens møder holder vi fællesmøde hver måned, hvor der diskuteres stort og småt. Her forholder vi os til, hvad der måtte komme på bordet af ros og ris, brok og konstruktive forslag.

Foreningen er medlem af Blangstedgårds Grundejerforening og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), der er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.