Køb og salg af andelsbolig

Kvit ensomheden - Flyt i bofællesskab og få en masse interessante venner med i købet! I menuen til venstre kan du se om der er ledige andelsboliger i øjeblikket.

Bofællesskabet Blangstedgård er en spændende arkitekttegnet, privat andelsboligforening i et af Odenses smukkeste kvarterer. Området ligger tæt på Odense - så daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder herunder Rosengårdscentret og Bilka samt byens kulturelle arrangementer er aldrig langt borte. Det veludbyggede stisystem gør det både sikkert og behageligt at tage cyklen rundt i området og ind til centrum.

Samtidig ligger stedet meget tæt på de rekreative områder ved Kohaveskoven, hvor der er rig mulighed for at følge årstidernes skiften, gå lange eller korte ture og dyrke motionsløb etc.

Køb af andelsbolig
Hvis du mener, at Bofællesskabet Blangstedgård kunne være noget for dig, er du velkommen til at kontakte os. Se under 'Ledige andelsboliger' og hvis du har lyst til at blive sat på vores interesse-kasse, skriv til os.

Livet som andelsboligejer

Mange bruger betegnelsen 'at købe' en andelsbolig, men reelt køber du ikke noget. Du får overdraget en andel af foreningens formue mod betaling af andelens værdi på det pågældende tidspunkt og får brugsret til en specifik bolig i foreningen - også kaldet en 'eksklusiv brugsret'.

I en andelsbolig betaler du boligafgift, som dækker renteudgifter og afdrag på foreningens lån samt udgifter til drift af foreningen. Boligafgiften fastsættes af generalforsamlingen, som består af foreningens beboere.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse bestående af myndige andelsboligejere bosat i foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamling en gang om året.

Værdier og holdninger
Centralt for det at bo i A/B Bofællesskabet Blangstedgård er, at du involverer dig i stedets aktiviteter og er en del af fællesskabet efter behov og lyst. Sammen med det frivillige element er fællesskabet og selvbestemmelsen uløseligt forbundet med det at bo her.

I Bofællesskabet deltager alle beboere i:

- Fællesspisning - spisning 3 gange om ugen / madlavning 1 gang om måneden
- Arbejdsgrupper
- Rengøring af fælleshuset
- Arbejdsdag

Høj grad af selvbestemmelse
Andelsboligen er som boligform underlagt forskellig lovgivning og andre regler, men inden for disse har beboerne stor mulighed for selv at fastsætte, hvilke regler der skal gælde i foreningen. Det er beboerne, som bl.a. tager beslutninger om:

  • Fastsættelse af boligafgift
  • Fastsættelse af rammerne for foreningens løbende drift og øvrige økonomi
  • Hjemtagning/ændring af lån til foreningen
  • Igangsættelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder i ejendommen
  • Igangsættelse af energibesparende tiltag
  • Fastlæggelse af de sociale rammer i foreningen (fx fælles aktiviteter)
  • Ændring af vedtægter, husorden og lign.

Høj grad af vedligeholdelse
Bofællesskabets bygninger er generelt i god stand og vedligeholdelsesgruppen sørger for, at der tages hånd om de ting, som opstår - men det er den enkelte beboer, der selv har ansvar for den indre vedligholdelse af sin egen bolig. Hvordan og hvornår ejendommen skal renoveres er en fælles beslutning og via boligafgiften spares der op til forskellige renoverings- og forskønnelsesprojekter.

Kun banklån - ikke realkreditlån
Ifølge loven har andelshavere ikke mulighed for at optage realkreditlån, da de ikke har ejendomsretten til boligen. Det er kun foreningen, som kan optage realkreditlån. Beboerne betaler afdrag og renter på foreningens lån via boligafgiften. Andelshaverne kan dog optage særlige banklån til finansiering af en andelsbolig.

Nyttige links