Fælles faciliteter

At bo i bofællesskab indbefatter en række goder, som stilles til rådighed for beboerne; men det indbefatter også nogle gensidige forpligtelser.

De fælles faciliteter er en lang række ting, som fællesskabet har investeret i gennem årene. Fælleshuset kan efter behov anvendes til private arrangementer og vort fitness-rum giver mulighed for at tabe de ekstra kilo. Men det kræver naturligvis, at alle er med til at passe på tingene og at nogle tager et særligt ansvar.
+

Brug af fælles faciliteter

Bofællesskabet råder over en del fælles faciliteter, som foreningens beboere kan bruge efter behov.

Fælleshuset

Fælleshuset kan bruges af foreningens beboere til private arrangementer i det omfang, det ikke er i brug. Tjek om huset er ledigt på kalenderen, der er ophængt i fælleshuset. Huset kan ifølge vedtægterne ikke lejes ud.

Foreningen råder over en del service, som kan bruges i fælleshuset, hvis man skal være mange. Køkkengruppen har det overordnede ansvar for dette.

Husk: Hvis noget går i stykker, skal man selv sørge for, at det bliver erstattet eller repareret. Man bør desuden sørge for, at fælleshusgruppen bliver informeret.
+

Fitness Kirsebær

Vort fitness-rum...
+

Gæsteværelse

Vaskeri

TV & Internet

Legeplads

Have og -redskaber

Havemøbler og grill...