Fælles opgaver

For at hverdagen i Bofællesskabet kan fungere er det vigtigt, at alle bidrager til løsningen af forskellige opgaver.

Arbejdsgrupper
Alle andelshavere skal derfor indgå i én eller flere arbejdsgrupper, der påtager sig ansvaret for særlige områder. Tilmelding til disse arbejdsgrupper sker en gang årligt.

Grupperne administrerer selv deres opgaver og har beføjelser til at tage beslutninger på daglig basis; men hvis der planlægges opgaver, der berører beboerne i et betydeligt omfang, bør foreningens medlemmer informeres på et fællesmøde. Ved større opgaver skal deltagerne ved to på hinanden følgende fællesmøder give grønt lys for opgavens gennemførelse.

Arbejdsgrupperne kan blive pålagt opgaver ved Bofællesskabets fællesmøder og de kan få emner taget op til diskussion i et bredere forum. Hver gruppe udarbejder et budget, der fremlægges ved den årlige generalforsamling - og skal følge de beslutninger, der bliver taget ved generalforsamlinger og fællesmøder.

Fælles arbejdsdage

I løbet af sommerhalvåret er der p.t. 4 arbejdsdage, hvor beboerne hjælper hinanden med at vedligeholde de fælles arealer. Disse arbejdsdage betyder meget for fællesskabet og vi slutter næsten altid dagen med at spise sammen.