Fælles spilleregler

Når mange mennesker skal bo sammen er det nødvendigt at have nogle fælles spilleregler; sådan er det også i Bofællesskabet. Foruden de krav, der stilles i foreningens vedtægter, er der også nogle uskrevne regler - ligesom i enhver anden mindre landsby. På denne side er der en liste over emner, som ikke er til diskussion.

Som beboer i Bofællesskabet Blangstedgård gælder at:

Du skal deltage i:

  • Madordningen og lave mad til fællesspisning 2 gange hver 5. uge.
  • En arbejdsgruppe med ansvar for særlige opgaver.
  • Rengøringen af fælleshuset.
  • Fælles arbejdsdage 2-3 gange årligt.
  • Græsslåning og snerydning (ca. 1 gang hver sommer og vinter).
  • Fællesskabet efter lyst og behov.

Vision '22

BOF – Et dejligt sted at bo

 

Vores vision er at skabe et værdistyret bofællesskab med faste holdepunkter i hverdagen,
 

  • hvor vi gør forskellighed til en styrke,
  • møder naboen med åbent og positivt sind, og
  • individuelt engagerer os i og tager initiativ for fællesskabet.

 
Vi medskaber aktivt et bofællesskab, som er et dejligt sted at bo for alle bofæller i de 22 andele.

Forventningssæt - eller bløde værdier

For at sikre et godt naboskab, skabe tryghed og forebygge konflikter har BOF et forventningssæt, der sætter ord på, hvordan vi tager hensyn til hinanden. Den seneste udgave kan downloades her: