FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med at bo i Bofællesskabet Blangstedgård i Odense.

Hvilke forventninger er der?

Herunder kan du læse mere om forventninger i forbindelse med at bo i Bofællesskabet Blangstedgård.

Hvor tit spiser man fællesmad i bofællesskabet?

Fællesmad foregår 3 gange om ugen, dog aldrig lørdag.

Må man have husdyr?

Anskaffelse af husdyr, som har deres gang på fællesarealerne, skal altid oplyses og godkendes på et fællesmøde FØR de anskaffes. Dette gælder også for fremtidige anskaffelse af slanger, edderkopper, skorpioner o. lign. (selv om de udelukkende holdes indenfor den private beboelseslejlighed).

Husdyr har ingen adgang til fælleshuset og ingen husdyr må have fast opholdssted på fællesarealet inkl. glasgangen. Hunde skal være under opsyn i fælleshaven og eventuelle efterladenskaber skal fjernes. Hunde må ikke luftes i haven. Katte skal ”luftes” ud af terrassedøren. Det er ikke tilladt at holde høns.

Må man ryge?

Fælleshuset og glasarkaden er røgfri zone, men du må ryge i din egen bolig eller udendørs.

Hvor tit har man "råderum" over fælleshuset?

Du kan booke fælleshuset i forbindelse med fejringer så som fødselsdage. Man kan booke fælleshuset 3 gange om året, hvis man er 3 personer i husstanden eller 2 gange, hvis man er 2 personer i husstanden.

Hvor ofte er der arbejdsweekend?

Vi har 4 arbejdsweekender i løbet af året, hvor vi renoverer, fjerner ukrudt, maler og meget mere. Det er en hyggelig dag, som afsluttes med fællesmad.

Hvordan køber jeg en andelsbolig i bofællesskabet?

Ønsker du at købe en bolig, skal du først figurere på Interesselisten. Du kommer på Interesselisten ved at skrive dig op.

Hvilke institutioner er der i nærheden?

Hvis du har børn, er der Steiner vuggestue/børnehave og en kommunal vuggestue/børnehave under 500 meter fra bofællesskabet. Dertil ligger Rosengårdsskolen 1 kilometer herfra.

Ejer jeg andelsboligen i bofællesskabet?

Som andelshaver køber du dig ind i andelsforeningens formue, og dermed har du ret til at bo i en af bofællesskabets andelsboliger. Således er det stadig andelsboligforeningen, der ejer boligen, men du råder over den. Det er andelsboligforeningen, der betaler ejendomsværdiskat, og altså ikke den enkelte andelshaver. Her kan du se den månedlige udgift for de enkelte andelsboliger. .
Andelsboligforeninger er underlagt Andelsboligloven.

Skal jeg selv stå for al udvendig vedligeholdelse?

Nej, det er andelsboligforeningens opgave at stå for al udvendig vedligeholdelse af boligerne, så som tag, facade, vinduer.

Skal jeg selv stå for al indvendig vedligeholdelse?

Ja, det er andelsbolighaverens eget ansvar at vedligeholde boligen indendørs.

Hvad er arbejdsgrupper og ansvarsområder?

Hver bofælle har mindst et ansvarsområde eller er med i mindst en gruppe. Man må gerne være med i flere grupper eller have flere ansvarsområder.

Eksempel på grupper: Fælleshusgruppe, havegruppe, vedligeholdelsesgruppe, basisindkøb, mm.

Eksempel på ansvarsområde: stille containere ud til tømning, skifte lyskilder i fælleshus/glasgang, motionsrum, hjemmeside, nye bofæller, mm.

Hvad er rengøringspligter?

En gang om året er alle rengøringspligter oppe og vende. Her har vi via lodtrækning mulighed for at vælge et rengøringsområde i fælleshuset.

Eksempel på rengøringsområde: tørre stole af, vaske gulv, rengøre borde, rengøre ovn, mm.