Andelsboligforening | AB Bofællesskabet Blangstedgård

AB Bofællesskabet Blangstedgård

Andelsboligforeningen Bofællesskabet Blangstedgård

Bofællesskabet Blangstedgård i Odense SØ er en privat andelsboligforening, der består af 22 andelsboliger. Herunder kan du læse mere om vilkårene for at bo i andelsbolig. Bliv klogere på:

  1. Generalforsamling
  2. Fællesmøder
  3. Andelsboligejer
  4. Lånetyper
  5. Medlemskaber
andelsboligforeningen bofællesskabet blangstedgård odense
generalforsamling AB bofællesskabet blangstedgård

1.0 Generalforsamling

I andelsboligforeningen er generalforsamlingen den højeste myndighed. På generalforsamlingen udformer vi vores vedtægter, der er styrende for andelsboligforeningen.

Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor medlemmer til bestyrelsen bliver valgt. Formanden er på valg hvert år og øvrige medlemmer er på valg hvert andet år.

Bestyrelsens opgave er at repræsentere andelsboligforeningen Bofællesskabet Blangstedgård og sørger således for at vedtægterne bliver overholdt og at nye andelshavere bliver godkendt og dermed kan blive en del af andelsboligforeningen og bofællesskabet.

På generalforsamlingen beslutter beboerne blandt andet:

  • Fastsættelse af boligafgift
  • Fastsættelse af rammerne for foreningens løbende drift og øvrige økonomi
  • Hjemtagning/ændring af lån til foreningen

Den nyeste version af vores vedtægter kan downloades her.

2.0 Fællesmøder

En gang om måneden afholder vi fællesmøde. Her diskuterer vi stort og småt samt uddeler ris og ros.

Der er input fra bestyrelsen og de forskellige grupper. Møderne tager ofte 1,5 timer.

fællesmøde bofællesskabet blangstedgård
spilleregler bofællesskabet blangstedgård odense

3.0 Andelsboligejer

Som andelsboligejer køber du reelt ikke noget. Du får overdraget en andel af andelsboligforeningens formue mod betaling af andelens værdi på den gældende tidspunkt får derigennem brugsret til en specifik bolig i foreningen. Det kaldes en “eksklusiv brugsret”.

Hver måned betaler du boligafgift, som dækker renter og afdrag på andelsboligforeningens lån foruden udgifter til drift af selve foreningen. På førnævnte generalforsamling fastsættes den årlige boligafgift.

Andelsboliger i Bofællesskabet Blangstedgård bliver sat til salg via Interessekassen.

4.0 Lånetyper

Som andelsboligejer kan du ikke optage realkreditlån, jævnfør at du som andelshaver ikke ejer andelsboligen.

Selve andelsboligforeningen som helhed kan dog godt optage realkreditlån.

Andelsboligejere kan kun optage banklån til finansiering af andelsboligen. Typisk finansieres andelsboliger gennem nævnte banklån plus en udbetaling på 5 % af købsprisen. Men det kommer naturligvis an på din økonomi og aftaler med din bank.

økonomi i bofællesskabet blangstedgård fyn
ABF andelsboligforening bofællesskabet blangstedgård

5.0 Medlemsskaber

Andelsboligboligforeningen Bofællesskabet Blangstedgård er medlem af Blangstedgårds Grundejerforeningen og Andelboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), som er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, der har til formål at varetage andelsboligforeningernes interesser.

Vær først til at få nyheder om ledige andelsboliger...